İvazpaşa Kimdir?

Osmanlı vezîri. Tokat ahîlerinden Ahî Bayezid’in oğludur. Çelebi Sultan Mehmed’in Amasya sancakbeyliği sırasında, timarlı sipâhi olarak onun askerleri arasına katıldı. Fetret devrindeki taht mücâdelesinde Çelebi Sultan Mehmed’i destekledi.

Bursa subaşısıyken, şehri, Karamanoğullarına karşı kırk gün müdâfaa etti (1414). Bu başarısından dolayı vezirlik verildi. İkinci Murâd zamânında ikinci vezir oldu. Şehzâde Mustafa Çelebi isyânının bastırılmasında önemli rol oynadı. Veziriâzam Çandarlı İbrâhim Paşayla anlaşmazlığa düştü. Bu sebeple 1427’de vezirlikten azlolundu. Bundan sonra Bursa’ya yerleşen İvaz Paşa, 1429 yılında vebâ salgınında vefât edip, Pınarbaşı’nda Kuzgunluk mevkiine defnedildi.

Hacı İvaz Paşa, Bursa’da Yeşil Câminin resmini ve plânlarını bizzât hazırlayıp yapımına nezâret etti (1421). Dışardan sanatkârlar getirdi. Tokat’ta bir cami, Kazova’da bir medrese ve Bursa’da Kazzâziye (İmâdiye) Medresesini inşâ ettirdi. Mekke ve Medîne fukarâsı için vakıflar yaptı.

İvazpaşa Camii

İvazpaşa Camii Bursa'nın geçmişine ışık tutmaktadır.


Pirinç Hanı karşısında, Yeşil Külliyesi'nin mimarı İvaz Paşa tarafından, II. Murat devrinde yaptırılmıştır.
İvaz Paşa Camiinin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir.

1860 yılında kâgir olarak onarılmasına karşın, 1957 yılındaki yangında tümüyle yanmıştır.
1967 yılında Bursa`da yaşayan Kazım Koyuncu adlı hayırsever tarafından aslına uygun olarak onarılan caminin, bugün sadece minaresinin şerefe altı ve güneye bakan saçakları orijinaldir, diğer bölümleri yenidir.

7,50x15,00 metre boyutlarındadır.

İvazpaşa Camisinin yan yana iki kubbe ile örtülen güneybatısında minaresi bulunur. Minare, silindirik tuğla gövdeli, tek şerefeli ve basık külahlıdır.

İvazpaşa Camii-SICACIK BİR ABDEST SUYU

Bugün iş çıkışında her zamanki güzergâhtan ilerlerken (Ataevler - Şehreküstü "BursaRay" Durağı) akşam namazını kılmak için cami arıyordum Bursa Ulu Cami'ye gitmek vardı aklımda Bursa'nın en büyük ibadethanesi Bursa ziyaretgâhlarından en güzidesi bu fikirle hareket ederken gözüme "İvazpaşa Camii" takıldı. Bursa Kapalı Çarşı içerisinde ki bu küçük cami yanında esnaf Çay ocağı bulunmakta avlusunda ise bir Osmanlı alışkanlığı şadırvanıyla "Kâbe minyatürü" gibi (her ne kadar benzemese de yapısı uhrevi yatı içindir teşbihimiz getirmesin akıllara hata) bugünlerde havalar Bursa'da epey soğuk aklımda abdest alırken yaşayacağım hissiyatı düşlüyor hazırlanıyorum. Soğuk olan havayla birlikte suyunda demir gibi olması gerekli değil mi? Ancak musluktan çıkan sıcacık su insanın bedeninden önce ruhunu ısıtıyor. Bursa ivazpaşa camii'nin içinde de aynı sıcaklık hâkim! Beş sıralık caminin minber kısmındaki namaz için ayrılan iç mekân süslü minberi ve oymacılık örnekleri ile dolu hutbesi insanın aklında ecdadın o inancını muhteşem zamanı anımsatıyor, eskimiş moda bağlanmış beyinlerimize aşağıda eklediğim resimlerinden de göreceğiniz gibi bu küçücük cami içinde sıcacık bir hava mevcut.Esnaf çay ocağına sordum merak edip; Bu sıcacık suyu belediyenin sağlayıp sağlamadığı geldi aklıma! Bildiğiniz gibi hem Osmangazi Belediyesi hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi kültürel miraslarımıza sahip çıkıyor! Mahallemizdeki (Üftade Tekkesi) gibi. Yok, hayır diye yanıtladı bu sorumu meğer esnaf karşılıyormuş buranın tüm masraflarında olduğu gibi suyu ısıtan doğalgazında masrafını.İçime çok sıcak geldi bu durum yazmak istedim. Bursa’da namaz, Bursa'da abdest bu kadar sıcak, bu kadar mukaddes. Rahman eksik etmesin içimizden sevgisini, merhametini... Bursa Kapalı Çarşı içinde Pirinç Hanının hemen karşısında duran, Yeşil Külliyesi mimarı İvaz Paşa tarafından, Sultan II. Murat döneminde inşa edilen  bursa ivazpaşacami,1860 senesinde kâgir olarak restorasyonu yapılmış, 1957 senesinde ki yangında tümüyle zarar görmüş. 1967 senesinde ise Kazım Koyuncu isimli hayırsever bir hem şehri tarafından aslına uygun olarak restorasyonu yapılmış, bugün sadece minaresinin şerefe altı ve güneye bakan saçakları orijinalliğini koruyormuş halen, bahsi geçen diğer bölümleri ise restorasyon sonucu yenilenmiş.7,50 x 15,00 metre boyutlarındadır. Yan yana iki kubbe ile örtülen caminin güney batısında minaresi bulunuyor. Minare, silindirik tuğla gövdeli, tek şerefeli ve basık külahlıdır. ivazpaşacami nin diğer fotoğraflarını galeri albümlerinde görebilirsinizBu arada merak edeniniz olursa benim gibi onlar içinde küçük bir not düşelim, ivazpaşa camiisinin ısıtma masraflarını diğer ihtiyaçlarını karşılamakta olan çarşı esnafı karşılıyormuş

Halim ASA

İvaz Paşa Çarşısı

Cumhuriyet Caddesinin güneyinde, XV. yüzyılın ikinci yarısında İvaz Paşa tarafından yaptırılmıştır.  Cumhuriyet Caddesi ile İvazpaşa Mescidi arasındaydı. Bugün yoktur. 1958 Bursa Kapalıçarşı yangınından sonra tamamen yıkılmış olan yapıdan sadece bazı ufak duvar kalıntıları kalmıştır.  Bu hanın kuzeydoğusunda ise Karacabey Hanı, onun karşısında da Kuşbazlar Hanı vardı. Bu hanların hiçbiri bugün kalmamıştır.  İvaz Paşa Çarşısında 24 adet dükkân bulunmaktadır, bu dükkânların geneli Mobilya ve Aksesuar üzerine satış yapmaktadır.

Ramazan-ı Şerif duygu dolu  gönülleri fethetti

Albüme Eklenen Yeni Resimler

Albümümüze en son eklenen dört resim aşağıda görüntülenmektedir. İvazpaşa camii, foto galerisinde yer alan diğer resimlere ulaşmak için lütfen tıklayınız.